Skip to main content

טיסות לבטומי

טיולים מאורגנים לבטומי

באטומי
בטומי ומערב גאורגיה 5 ימים
יום א - 24/11/19
4 לילות
2 מבוגרים
טיול מאורגן
בטומי ומערב גיאורגיה
באטומי
קפיצה קטנה לבטומי - מלון *5 - Bat
יום א - 01/12/19
4 לילות
2 מבוגרים
טיול מאורגן
קפיצה קטנה לבטומי - מלון *5 - BAT
באטומי
קפיצה קטנה לבטומי - מלון *5 - Bat
יום א - 24/11/19
4 לילות
2 מבוגרים
טיול מאורגן
קפיצה קטנה לבטומי - מלון *5 - BAT
Top