Skip to main content

ביטול הזמנה

הודעה על ביטול עסקה 

לקוחות יקרים, ניתן לבצע ביטול עסקה אשר בוצעה באתר בדרכים הבאות:
בדוא"לoffice@netravel.co.il
בפקס: 03-7152626
בטלפון : 03-7159999
בוואטסאפ : 052-3702411

במסגרת כל בקשה לביטול עסקה מכל סיבה חובה על הלקוח לצרף את הפרטים המלאים, לרבות שם מלא, תעודת זהות או מספר דרכון, מספר הזמנה ותאריך היציאה
לאחר קבלת כל הפרטים לעיל יבוצע ביטול ההזמנה בהתאם לתנאיה ו/או בהתאם לדין ויישלח אליך אישור על ביטול הזמנתך.
כל ביטול עסקה כפוף לתנאי ההזמנה והוראות חוק הגנת הצרכן
לנוחיותכם תנאי הביטול באתר.

 

מלא טופס לביטול הזמנה

Top