Skip to main content
 • Aloe

  יציאה יום א - 19 אפריל, 2020 - 08:00
  חזרה יום ג - 21 אפריל, 2020 - 11:25
  מס' לילות 2
  סוג החדר Family Room
  בסיס אירוח כולל ארוחת בוקר
  מאפיינים Lowcost
  סה"כ ממוצע לנוסע
  $218
  מחיר כולל לעסקה
  $870
  הזמן עכשיו
 • Avlida Hotel

  יציאה יום א - 19 אפריל, 2020 - 08:00
  חזרה יום ג - 21 אפריל, 2020 - 11:25
  מס' לילות 2
  סוג החדר Regular
  בסיס אירוח כולל ארוחת בוקר
  מאפיינים Lowcost,Nofshon
  סה"כ ממוצע לנוסע
  $221
  מחיר כולל לעסקה
  $882
  הזמן עכשיו
 • Aloe

  יציאה יום א - 19 אפריל, 2020 - 08:00
  חזרה יום ג - 21 אפריל, 2020 - 11:25
  מס' לילות 2
  סוג החדר Two Regulars connecting
  בסיס אירוח כולל ארוחת בוקר
  מאפיינים Lowcost,Nofshon
  סה"כ ממוצע לנוסע
  $232
  מחיר כולל לעסקה
  $927
  הזמן עכשיו
 • Venus Beach

  יציאה יום א - 19 אפריל, 2020 - 14:35
  חזרה יום ג - 21 אפריל, 2020 - 13:00
  מס' לילות 2
  סוג החדר TWIN IV
  בסיס אירוח חצי פנסיון
  מאפיינים Nofshon
  סה"כ ממוצע לנוסע
  $260
  מחיר כולל לעסקה
  $1,040
  הזמן עכשיו
 • Venus Beach

  יציאה יום א - 19 אפריל, 2020 - 08:00
  חזרה יום ג - 21 אפריל, 2020 - 11:25
  מס' לילות 2
  סוג החדר Regular
  בסיס אירוח חצי פנסיון
  מאפיינים Lowcost
  סה"כ ממוצע לנוסע
  $263
  מחיר כולל לעסקה
  $1,049
  הזמן עכשיו
 • Venus Beach

  יציאה יום א - 19 אפריל, 2020 - 14:35
  חזרה יום ג - 21 אפריל, 2020 - 13:00
  מס' לילות 2
  סוג החדר SIDE SEA VIEW
  בסיס אירוח חצי פנסיון
  סה"כ ממוצע לנוסע
  $268
  מחיר כולל לעסקה
  $1,072
  הזמן עכשיו
 • Louis Phaethon Beach Club

  יציאה יום א - 19 אפריל, 2020 - 08:00
  חזרה יום ג - 21 אפריל, 2020 - 11:25
  מס' לילות 2
  סוג החדר Family Room
  בסיס אירוח הכול כלול
  מאפיינים Lowcost
  סה"כ ממוצע לנוסע
  $279
  מחיר כולל לעסקה
  $1,114
  הזמן עכשיו
 • Venus Beach

  יציאה יום א - 19 אפריל, 2020 - 14:35
  חזרה יום ג - 21 אפריל, 2020 - 13:00
  מס' לילות 2
  סוג החדר TWIN IV
  בסיס אירוח הכול כלול
  מאפיינים Nofshon
  סה"כ ממוצע לנוסע
  $298
  מחיר כולל לעסקה
  $1,192
  הזמן עכשיו
 • Venus Beach

  יציאה יום א - 19 אפריל, 2020 - 14:35
  חזרה יום ג - 21 אפריל, 2020 - 13:00
  מס' לילות 2
  סוג החדר TWIN IV
  בסיס אירוח חצי פנסיון
  מאפיינים Nofshon
  סה"כ ממוצע לנוסע
  $300
  מחיר כולל לעסקה
  $1,200
  הזמן עכשיו
 • Venus Beach

  יציאה יום א - 19 אפריל, 2020 - 14:35
  חזרה יום ג - 21 אפריל, 2020 - 13:00
  מס' לילות 2
  סוג החדר SIDE SEA VIEW
  בסיס אירוח הכול כלול
  סה"כ ממוצע לנוסע
  $306
  מחיר כולל לעסקה
  $1,224
  הזמן עכשיו
 • Venus Beach

  יציאה יום א - 19 אפריל, 2020 - 14:35
  חזרה יום ג - 21 אפריל, 2020 - 13:00
  מס' לילות 2
  סוג החדר SIDE SEA VIEW
  בסיס אירוח חצי פנסיון
  סה"כ ממוצע לנוסע
  $308
  מחיר כולל לעסקה
  $1,232
  הזמן עכשיו
 • Azia Resort And Spa

  יציאה יום א - 19 אפריל, 2020 - 08:00
  חזרה יום ג - 21 אפריל, 2020 - 11:25
  מס' לילות 2
  סוג החדר Family Suite
  בסיס אירוח כולל ארוחת בוקר
  מאפיינים Lowcost
  סה"כ ממוצע לנוסע
  $335
  מחיר כולל לעסקה
  $1,339
  הזמן עכשיו
 
Top