Skip to main content

 

קרוזים לזוגות יעדי אירופה

גנובה
Opera Cruise Hotel
שבת - 01/09/18
7 לילות
2 מבוגרים
המבורג
Magnifica 22Sep18
יום ו - 21/09/18
8 לילות
2 מבוגרים
רומא
חבילת שייט בסוכות מרומא על הדיבינה
יום א - 23/09/18
8 לילות
2 מבוגרים

קרוזים למשפחות יעדי אירופה

גנובה
Opera Cruise Hotel
שבת - 01/09/18
7 לילות
2 מבוגרים + 1 ילד
רומא
חבילת שייט בסוכות מרומא על הדיבינה
יום א - 23/09/18
8 לילות
2 מבוגרים + 1 ילד

קרוזים ליעדים רחוקים

מיאמי
Getaway Cruise 02Dec18
יום ו - 30/11/18
10 לילות
2 מבוגרים
מיאמי
Getaway Cruise 02Dec18
יום ו - 30/11/18
10 לילות
2 מבוגרים
Top