03-715-9999
Skip to main content

חבילות ספא בחו"ל

החיים קשים. מעייפים. תחרותיים, זוללי אנרגיה. חופשת ספא זה בבחינת הכרח. זה לא מותרות. זה הדלק שלנו להמשיך הלאה. קשה פה. מגיע לנו. ואין לנו מה להוסיף יותר.kiss

קרלובי וארי
Helluan
19/11 - 26/11
2 מבוגרים
מריאנסקה לאזנה
San Remo
19/11 - 26/11
2 מבוגרים
Vr1
Sanatorium Merkur
19/11 - 26/11
2 מבוגרים
Podebrady
Zimni Lazne
19/11 - 26/11
2 מבוגרים
קודובה זדרוי
Kudowa
19/11 - 26/11
2 מבוגרים
Buko
Izvor
19/11 - 26/11
2 מבוגרים
Top