03-715-9999
Skip to main content

חבילות ספא בחו"ל

החיים קשים. מעייפים. תחרותיים, זוללי אנרגיה. חופשת ספא זה בבחינת הכרח. זה לא מותרות. זה הדלק שלנו להמשיך הלאה. קשה פה. מגיע לנו. ואין לנו מה להוסיף יותר.kiss

קרלובי וארי Villa Basileia
23/04 - 26/04
2 מבוגרים
מריאנסקה לאזנה Bohemia
24/04 - 30/04
2 מבוגרים
Vr4 Sanatorium Merkur
23/04 - 30/04
2 מבוגרים
Podebrady Zimni Lazne
23/04 - 30/04
2 מבוגרים
Podebrady Zimni Lazne
23/04 - 30/04
2 מבוגרים
קודובה זדרוי Kudowa
23/04 - 30/04
2 מבוגרים
Buko Izvor
23/04 - 30/04
2 מבוגרים
לאואקוויס Hotel Miramare 2
23/04 - 30/04
2 מבוגרים
לאואקוויס Hotel Miramare 2
23/04 - 30/04
2 מבוגרים
Top