03-715-9999
Skip to main content

חבילות ספא בחו"ל

החיים קשים. מעייפים. תחרותיים, זוללי אנרגיה. חופשת ספא זה בבחינת הכרח. זה לא מותרות. זה הדלק שלנו להמשיך הלאה. קשה פה. מגיע לנו. ואין לנו מה להוסיף יותר.kiss

קרלובי וארי
Concordia
27/07 - 30/07
2 מבוגרים
מריאנסקה לאזנה
Devin
01/08 - 07/08
2 מבוגרים
Podebrady
Zimni Lazne
13/07 - 20/07
2 מבוגרים
Podebrady
Zimni Lazne
26/07 - 02/08
2 מבוגרים
קודובה זדרוי
Kudowa
26/07 - 02/08
2 מבוגרים
Buko
Izvor
31/07 - 06/08
2 מבוגרים
Vr4
Sanatorium Merkur
30/07 - 06/08
2 מבוגרים
לאואקוויס
Hotel Miramare 2
26/07 - 02/08
2 מבוגרים
Top