Skip to main content

חבילות ספא בחו"ל

החיים קשים. מעייפים. תחרותיים, זוללי אנרגיה. חופשת ספא זה בבחינת הכרח. זה לא מותרות. זה הדלק שלנו להמשיך הלאה. קשה פה. מגיע לנו. ואין לנו מה להוסיף יותר.kiss

בודפשט
Millenium
05/01 - 09/01
2 מבוגרים
נופשון
MILLENIUM
בנסקו
Grand Hotel Bansko
04/01 - 07/01
2 מבוגרים
נופשון
GRAND HOTEL BANSKO
קרלובי וארי
Ruze
18/01 - 23/01
2 מבוגרים
מריאנסקה לאזנה
Svoboda
18/01 - 25/01
2 מבוגרים
Vr1
Sanatorium Merkur
18/01 - 25/01
2 מבוגרים
Buko
Izvor
18/01 - 25/01
2 מבוגרים
Top