Skip to main content

חבילות סקי ברומניה

פואינה ברשוב

פואינה ברשוב
Andy
16/02 - 19/02
2 מבוגרים
פואינה ברשוב
Andy
16/03 - 19/03
2 מבוגרים
פואינה ברשוב
Andy
02/03 - 05/03
2 מבוגרים
פואינה ברשוב
Andy
02/02 - 05/02
2 מבוגרים
פואינה ברשוב
Andy
26/01 - 29/01
2 מבוגרים
פואינה ברשוב
Alpin
02/03 - 05/03
2 מבוגרים
פואינה ברשוב
Alpin
23/02 - 26/02
2 מבוגרים
פואינה ברשוב
Alpin
26/01 - 29/01
2 מבוגרים
פואינה ברשוב
Alpin
02/02 - 05/02
2 מבוגרים
פואינה ברשוב
Alpin
16/03 - 19/03
2 מבוגרים

חבילות נוספות מומלצות עבורך

בחר את חופשת הסקי הבאה שלך

סקי בבולגריה

סקי 2018. לגלוש לבן באתרי הסקי המובילים בבולגריה

לפרטים נוספים

סקי בצרפת

סקי 2018. לגלוש לבן באתרי הסקי המובילים בצרפת 

לפרטים נוספים

סקי באוסטריה

סקי 2018. לגלוש לבן באתרי הסקי המובילים באוסטריה 

לפרטים נוספים

סקי באנדורה

סקי 2018. לגלוש לבן באתרי הסקי המובילים באנדורה

לפרטים נוספים

סקי באיטליה

סקי 2018. לגלוש לבן באתרי הסקי המובילים באיטליה

לפרטים נוספים
Top