03-715-9999
Skip to main content

PRESALE FLIGHT/PACKAGE 2018

לא אופנתי ולא משתלם לחכות לרגע האחרון בהזמנת החופשה הבאה שלכם 

מזמינים עכשיו טיסות וחבילות ל 2018 ונהנים ממחירים מוזלים משמעותית ליעדים מובילים 

PRESALE FLIGHT/PACKAGE JAN 2018

טיסות וחבילות הזולות ביותר לחודש ינואר 

לפרטים נוספים

PRESALE FLIGHT/PACKAGE FEB 2018

טיסות וחבילות הזולות ביותר לחודש פברואר

לפרטים נוספים

PRESALE FLIGHT/PACKAGE MAR 2018

טיסות וחבילות הזולות ביותר לחודש מרץ

לפרטים נוספים

PRESALE FLIGHT/PACKAGE APR 2018

טיסות וחבילות הזולות ביותר לחודש אפריל

לפרטים נוספים

PRESALE FLIGHT/PACKAGE MAY 2018

טיסות וחבילות הזולות ביותר לחודש מאי

לפרטים נוספים

PRESALE FLIGHT/PACKAGE JUN 2018

טיסות וחבילות הזולות ביותר לחודש יוני

לפרטים נוספים

PRESALE FLIGHT/PACKAGE JUL 2018

טיסות וחבילות הזולות ביותר לחודש יולי

לפרטים נוספים

PRESALE FLIGHT/PACKAGE AUG 2018

טיסות וחבילות הזולות ביותר לחודש אוגוסט

לפרטים נוספים
Top